Calendario académico

Período de entrega de Notas 2022Dias seleccionados

E

ABRIL-OCTUBRE

CALENDARIZACIÓN


Dias
PERIODOS MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Numero total de dias

I

ABRIL E E E E E E E E E E E E E 11

II

JUNIO E E E E E E E E E E E E E 13

III

SEPTIEMBRE E E E E E E E E E E E E 12

IV

OCTUBRE E E E E E E E E E E E E E E 14